4 Success

Informatie toepassingen

Wie zijn we ?

We zijn er voor uw succesUw partner voor automatisering op basis van:


eenvoud...
precies datgene wat u nodig heeft (en niet méér): lage kosten;

begrijpelijke taal...
vooraf duidelijkheid bij alle betrokkenen: groot draagvlak;

pragmatische aanpak...
geen overbodige woorden, maar parallelle uitvoering van daden: korte doorlooptijd;

winst voor gebruikers, management én directie...
samen met onze opdrachtgevers zorgen wij voor: grote tevredenheid.

Als het bovenstaande u aanspreekt...
dan zou u eens met ons moeten praten.


4Success is op 1 januari 2006 opgericht door Martin Fridael en Bob Thomas, twee mensen met ieder ca. 25+ jaar ervaring en een warm hart voor het vak.

Beiden zijn er van overtuigd dat je op den duur alleen succesvol kan zijn, als alles wat je doet zich richt op het succes van je opdrachtgever.

U leest onze naam "4Success" dus goed als u leest:
"Voor úw succes".

Er bestaat namelijk geen betere klant dan een succesvolle klant!
Een opdrachtgever die ziet dat wij met een informatie toepassing hebben bijgedragen aan zijn succes en dat van zijn organisatie, geeft ons met plezier opnieuw de opdracht zodra er weer automatiseringswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

ICT advies, audit en projectleiding
Informatie-structuur
ontwerpen en ontsluiten
Webapplicaties
ontwerpen, bouwen, hosten en beheren

Wat doen we ?

Onze ervaring en expertise staan voor u beschikbaarICT advies

Bezweren van een ICT crisis, Migreren uit het doolhof van verouderde interne IT, Ondersteunen bij software selectie of Begeleiden bij urgente problemen met uw IT leverancier ?
We zijn er voor u.

Audit onderzoek

Een onafhankelijk en gedegen onderzoek nodig om inzicht te krijgen over de beheersbaarheid en de kwetsbaarheden van uw IT processen en systemen?
We adviseren u graag.

Projectleiding
en -begeleiding

Technische aansturing of begeleiding nodig? Een inschatting maken van de benodigde werkzaamheden?
We dragen jarenlange diepgaande ervaringen mee van al onze projecten.

Informatie-
en/of data-ontwerp

Aandacht voor het beste ontwerp en op efficiente wijze beheren van uw informatiestructuur en meta-datering.

Gegevens efficient ontsluiten

Voor het snel (ook ad-hoc) en vooral eenvoudig ontsluiten van informatie (ook management- en beleidsinformatie).

Webapplicaties ontwerpen en bouwen

U weet precies wat uw wilt, maar het ontbeert u aan benodigde IT expertise om dit zelf te regelen? We begeleiden en helpen u graag.

Webapplicaties
hosten en beheren

We bieden een stabiele hosting en beheer aan in 24-uur/7-dagen per week operationeel datacentrum: grootschalige documentsystemen, archiveringsystemen, scanningsystemen en speciaal op-maat-ingerichte webapplicaties.

Conversies van grote volumes

Database conversies en/of bestandconversies. We zijn in staat om grootschalige conversies voor u uit te voeren, efficient en binnen een korte tijdsduur.

Support

We hebben kennis en ervaring met een brede reeks aan standaard internet applicaties, document systemen, content management (DNN, Drupal, Wordpress, etc.). Voor Open Text oplossingen, al meer dan 20 jaren. Support doen we ook voor webportalen en maatwerk toepassingen voor het MKB. We maken daarbij veelal gebruik van professionele databases zoals Microsoft SQLServer en Oracle. Training en cursussen nodig? We zijn er voor u!

Waar zit uw winst ?

Toegevoegde waarde voor u als klant


Voor onze opdrachtgevers bestaat de belangrijkste toegevoegde waarde van 4Success, uit zekerheid !

Zekerheid die we bewaken door ons te houden aan ons vakgebied. Zodat je altijd datgene kunt doen waar je goed in bent en er daardoor ook steeds beter in wordt. In 20 jaar tijd hebben de oprichters van 4Success nog niet te maken gehad met één mislukt project of één ontevreden opdrachtgever ! Dit in schril contrast tot de statistieken die vermelden dat opdrachtgevers niet tevreden zijn over 70% van alle uitgevoerde automatiseringsprojecten...

We kunnen gerust hardop zeggen dat we goed zijn in ons werk.
Eenvoudig, doeltreffend en efficient.

Ons uitgevoerde werk heeft veel van onze klanten grote voordelen opgeleverd in kwaliteit, flexibiliteit en kostenbeheersing.

Referenties

Uw tevredenheid, onze inspiratie.


Opdrachtgevers die onze "voeten op de grond"-insteek al vele jaren waarderen, zijn onder andere: